Disclaimer en privacy

Inhoud

"Timmerdorp Akersloot" besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van deze website. Het primaire doel van deze website is: het informeren van de kinderen van Akersloot, hun ouders en overige bewoners van Akersloot over het jaarlijkse timmerdorp.

De informatie op deze website wordt gemaakt door en namens de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om het timmerdorp te organiseren.

Koppelingen naar en toegang tot websites en services van derden worden alleen aangeboden voor uw gemak. Het opnemen van deze koppelingen en toegang houdt niet in dat Timmerdorp Akersloot de websites of services van derden onderschrijft.

Aansprakelijkheid

"Timmerdorp Akersloot" controleert de informatie op deze website zo goed mogelijk maar kan en zal niet garanderen dat de geplaatste informatie altijd volledig en juist is. De laatste en juiste informatie is, ten tijde van het evenement, altijd bij de leiding van het timmerdorp op het terrein aan de Roemersdijk te verkrijgen en zal daar, veelal via borden, worden bekendgemaakt.

Timmerdorp Akersloot is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de informatie die daarop wordt gepubliceerd.

Verantwoordelijkheid

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Timmerdorp Akersloot omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van teksten, foto's, tekeningen, logo's of combinaties van elementen van de website, zonder de nadrukkelijke toestemming van "Timmerdorp Akersloot", is verboden. Alle rechten voorbehouden / all rights reserved © Timmerdorp Akersloot.

Het is uitdrukkelijk toegestaan om foto's voor persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in, onder andere, de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website ("Timmerdorp Akersloot") en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacy wetgeving – de ”cookiewet”

Zoals hierboven beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving zijn functionele en technische first-party cookies (bijvoorbeeld om een wachtwoord op te slaan) toegestaan zonder toesteming van de gebruiker, mits wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. First-party cookies worden geplaatst door de eigenaar van de website en zijn in de meeste gevallen belangrijk voor het functioneren van de website. Third party cookies echter zijn cookies die niet van de eigenaar van de website zijn, maar van derden, bijvoorbeeld van adverteerders of advertentieplatformen. Deze cookies zijn niet meer toegestaan zonder uw expliciete toestemming vooraf. Ook voor first party cookies die gegevens van personen opslaan en niet strikt noodzakelijk zijn is toestemming nodig.

IP adressen worden gemaskeerd

Volgens de oficiële regels is het cookie van Google Analytics een ‘first party’ cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘timmerdorpakersloot.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van "Timmerdorp Akersloot" en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Daarnaast heeft "Timmerdorp Akersloot" Google Analytics ook zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Verder is het Analytics account van "Timmerdorp Akersloot" zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics cookie van "Timmerdorp Akersloot" een niet-privacy gevoelig functioneel cookie dat strikt noodzakelijk is en essentieel voor bezoekers omdat daarmee de kwaliteit van "Timmerdorp Akersloot" gewaarborgd kan blijven. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies

Op timmerdorpakersloot.nl worden naast bovengenoemde Analytics cookies alleen first-party cookies gebruikt ten behoeve van het functioneren van de website.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Controle op spam

Berichten die door derden op of via deze website worden geplaatst / verspreidt worden, zonder tussenkomst van personen, door een webservice van Mollom gecontroleerdop spam en/of andere ongewenste uitingen. Het kan daarom voorkomen dat een bericht ten onrechte, geheel automatisch, wordt geblokkeerd of geweigerd.
"Timmerdorp Akersloot" houdt zich uitdrukkelijk het recht voor geplaatste berichten te verwijderen of de inhoud ervan aan te passen.

testimonial