Disclaimer

Inhoud

“Timmerdorp Akersloot” besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van deze website. Het primaire doel van deze website is: het informeren van de kinderen van Akersloot, hun ouders en overige bewoners van Akersloot over het jaarlijkse timmerdorp. 

De informatie op deze website wordt gemaakt door en namens de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om het timmerdorp te organiseren. 

Koppelingen naar en toegang tot websites en services van derden worden alleen aangeboden voor uw gemak. Het opnemen van deze koppelingen en toegang houdt niet in dat Timmerdorp Akersloot de websites of services van derden onderschrijft. 

“Timmerdorp Akersloot” houdt zich uitdrukkelijk het recht voor geplaatste berichten te verwijderen of de inhoud ervan aan te passen. 

Het is uitdrukkelijk alleen toegestaan om foto’s voor persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken.

 

Aansprakelijkheid

“Timmerdorp Akersloot” controleert de informatie op deze website zo goed mogelijk maar kan en zal niet garanderen dat de geplaatste informatie altijd volledig en juist is. De laatste en juiste informatie is, ten tijde van het evenement, altijd bij de leiding van het timmerdorp op het terrein aan de Roemersdijk te verkrijgen en zal daar, veelal via borden, worden bekendgemaakt.

 

Timmerdorp Akersloot is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de informatie die daarop wordt gepubliceerd.

 

Verantwoordelijkheid

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Timmerdorp Akersloot omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van teksten, foto’s, tekeningen, logo’s of combinaties van elementen van de website, zonder de nadrukkelijke toestemming van “Timmerdorp Akersloot”, is verboden. Alle rechten voorbehouden / all rights reserved © Timmerdorp Akersloot.